კამპანია „ნუ მოჭრი ნაძვს!“

სტუმარი: დავით დამენია – ეროვნული სატყეო სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი.

ახალი დღე