კაცი, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომი მათემატიკით მოიგო

ახალი დღე