#ამშაბათკვირას საქართველოს მსხვერპლი მეორე მსოფლიო ომის დროს

ამ შაბათ-კვირას