მშვიდობის იდეა ომის ისტორიული ფუნქციების ფონზე
რუსეთი-უკრაინის სამხედრო დაპირისპირებამ განაახლა დისკუსია იმის შესახებ, თუ როგორ და რა გზებით არის შესაძლებელი მშვიდობის მიღწევა ჩვენს ეპოქაში. პოლიტიკური აზროვნების ტრადიციაში, მშვიდობის გააზრების არაერთი მცდელობა არსებობს. ეს ხედვები ყოველთვის ისტორიული იყო და ეპოქის თავისებურებებს ასახავდა.
 
ნინო ხელაია მოგიყვებათ პირველ და მეორე მსოფლიო ომებს შორის არსებულ მშვიდობის მიღწევის ინსტიტუციური ხედვის შესახებ, რომელიც მოგვითხრობს, თუ რატომ იყო ომის ინსტიტუცია აუცილებელი ისტორიულად, და რამ შეიძლება ჩაანაცვლოს ომის (რეალურად საჭირო და აუცილებელი) ფუნქციები?

42° პარალელი