ირაკლი ქარსელაძის განცხადება
ირაკლი ქარსელაძე – რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი.