პოეტური კრებული „ანატომიები“- სამყაროს ანატომია საკუთარი აღქმისა და პირადი პერსპექტივების გავლით 

გიორგი კეკელიძის ლიტერატურული რუბრიკა.

სტუმარი: ნათია ნაცვლიშვილი – პოეტი.

ახალი დღე