თამაზ გოგოლაძე სტუმრად გიორგი კეკელიძის ლიტერატურულ რუბრიკაში

რა ისტორიას ყვება ტაძრის ქვებზე ამოკვეთილი ძველი ქართული წარწერები –  ქვემო ქართლის ეპიგრაფიკული მასალები გიორგი კეკელიძის ლიტერატურულ რუბრიკაში.

სტუმარი: თამაზ გოგოლაძე, ისტორიის დოქტორი, წიგნის ავტორი.

ახალი დღე