როგორ აღნიშნავდა 1918-1920 წლებში საქართველო დამოუკიდებლობის დღეს - საარქივო კადრები და საუკუნის წინანდელი პრესა

გერმანე გოგიტიძე – პირველი ქართველი პროდიუსერი, რომლის წყალობითაც საქართველოს 1918-1921 წლების ისტორიული დღეების არქივი არსებობს.

რა შემოგვინახა კინოკამერამ და არქივმა პირველი რესპუბლიკის შესახებ.

ავტორი: ნათია ბერიძე.

ახალი დღე