განათლების სამინიტროს სამოქმედო გეგმა

საქართველოს განათლების მინისტრმა, განათლების სამინიტროს სამოქმედო გეგმა წარადგინა.

გეგმა რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს და მიხეილ ჩხენკელის განცხადებით, განათლების ყველა დონეზე ხარისხის ამაღლებას ემსახურება.

გარკვეული კომპონენტების განხორციელება უკვე დაწყებულია.