განათლების მიღმა დარჩენილები

რატომ ვერ სარგებლობენ საჭირო სერვისებით სმენის შეზღუდვის მქონე მოქალაქეები?

ანა მასხარაშვილი საავტორო რეპორტაჟი პრობლემებზე, გამოწვევებსა და სახელმწიფოს ვალდებულებზე.

კვირის მოამბე