ევროსასამართლოს კითხვები აფგან მუხთარლის საქმეზე

რამდენად იყო დაცული აფგან მუხთარლის მიმართ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გარანტირებული უფლებები.

ევროსასამართლოს რვა კითხვა საქართველოს და ექვსი – აზერბაიჯანს.

მოპასუხე სახელმწიფოებმა 31 ივლისამდე განმარტებები უნდა მოამზადონ.

დატოვე კომენტარი