ეროვნული საგანძურის მცველი

◾ აკაკი კვიციანი – ეროვნული საგანძურის მცველი.

◾ ადამიანი, რომელმაც ცხოვრება სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენას მიუძღვნა.

კვირის მოამბე