#დოსიე „წითელი ხაზები“

„ჰუმანური ომი“ არ არ სებობს, მაგრამ ომშიც კი არსებობს სამართლებრივი და ზნეობრივი „წითელი ხაზები“

ფრანსუა გზავიე ტრეგანის ფილმი „წითელი ხაზები“ პაატა ქურდაძის საავტორო გადაცემაში „დოსიე“

სტუმარი: ირინე ქურდაძე, საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი

დოსიე