დოსიე

ნებისმიერი ეპოქა, მათ შორის ჩვენი, სხვა ეპოქების, სხვების გამოცდილებათა ჯაჭვის შედეგია. ამ გამოცდილების შესახებ ზოგადი წარმოდგენის ქონა არის შესაძლებლობა შეიცნო რეალობა, რომელშიც ცხოვრობ. დოკუმენტური ფილმი კი ერთ-ერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი საშუალებაა ამისთვის, როგორც წიგნი მოძრავი ილუსტრაციებით. მხოლოდ სხვის მიმართ ინტერესით, დაკვირვებით შეგიძლია შეიცნო შენი თავი. მხოლოდ სხვისი ისტორიის დეტალებთან შედარებით შეგიძლია იპოვო შენი საკუთარი განვითარების … ვრცლად დოსიე