დოსიე

ნებისმიერი ეპოქა, მათ შორის ჩვენი, სხვა ეპოქების, სხვების გამოცდილებათა ჯაჭვის შედეგია. ამ გამოცდილების შესახებ ზოგადი წარმოდგენის ქონა არის შესაძლებლობა შეიცნო რეალობა, რომელშიც ცხოვრობ. დოკუმენტური ფილმი კი ერთერთი საუკეთესო და მნიშვნელოვანი საშუალებაა ამისთვის, როგორც წიგნი მოძრავი ილუსტრაციებით. მხოლოდ სხვის მიმართ ინტერესით, დაკვირვებით შეგიძლია შეიცნო შენი თავი. მხოლოდ სხვისი ისტორიის დეტალებთან შედარებით შეგიძლია იპოვო შენი საკუთარი განვითარების … ვრცლად დოსიე