#დღისკოდი სიძველე და დაძველება
  • რა სხვაობაა ძველსა და დაძველებულს შორის და ითხოვს თუ არა განსაკუთრებულ გემოვნებას სიძველის სიყვარული – კულტურა და დაძველება – სტუმარი: ემზარ ჯგერენაია – სოციოლოგი
  • როდის კვდებიან ზეზეურად შენობები – ძველი და სიძველე – სტუმარი: ლევან ლომინაშვილი – არქიტექტორი
  • როდის იქცევა ძველი სიძველედ და როდის – კულტურის ზემდეტ ნაწილად, ძველი, როგორც ახალი და ახალი, როგორც ძველი – კულტურა და სიძველე – სტუმარი: ნინო სამსონია – აღმოსავლეთმცოდნე

დღის კოდი