„დაკარგული წიგნები“ - ვასილი ველიჩკო - „კავკასია - რუსული საქმე“ - მეოთხე სერია

ველიჩკოს ქართველები – რუსეთის იმპერიის მომსახურენი და საყრდენნი

ფაშიზმამდელი რუსი ფაშისტის, ვასილი ველიჩკოს „შემოქმედების“ მთავარი საკითხები: როგორი ქართველები არიან სასარგებლო იმპერიისთვის და როგორი სომხები გამოადგება რუსეთს.

ველიჩკო, ერთ დროს გაზეთ „კავკაზის“ რედაქტორი, ბევრს ფიქრობდა და წერდა იმაზე, ვის როგორ უნდა მოგვქცეოდნენ კავკასიაში და რახან მისი ნაფიქრი სულაც არ იყო ზერელე, ალბათ რუსეთს სასარგებლო სახელმძღვანელოდ შემორჩა მისი წიგნი „კავკაზ“.

აკა მორჩილაძე – დაკარგული წიგნები

ეპოქა

დოკუმენტური ფილმები