ბავშვების ცხოვრება ოთხ კედელში

როგორ აისახება პანდემია ბავშვებზე? როგორი რეალობის წინაშე დადგნენ მშობლები და როგორია ჩაკეტილობის პრობლემების გადაჭრის გზები?

სხვადასხვა ასაკისა და ინტერესების მქონე ბავშვების ცხოვრება ოთხ კედელში და რეკომენდაციები ფსიქოლოგისგან.

ახალი კვირა