ბაქარ ბერეკაშვილის რუბრიკა - დისკურსი & ინტერპრეტაცია I ნეოლიბერალიზმი და პოსტმოდერნი

ზოგჯერ ეპოქა და მისი ხასიათი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს იდეოლოგიის მუშაობას და იდეოლოგიურ დომინაციას. რა არის ნეოლიბერალიზმი და რა არის პოსტმოდერნი? როგორ განაპირობებს პოსტმოდერნული წესრიგი და აზროვნების სტილი ნეოლიბერალური იდეოლოგიის დომინაციას? როგორ შეიძლება ავხსნათ ეპოქასა და იდეოლოგიას შორის ურთიერთობა? ბაქარ ბერეკაშვილი თავის რუბრიკაში ამჯერად ნეოლიბერალიზმისა და პოსტმოდერნის შესახებ კრიტიკული პერსპექტივიდან გვესაუბრება

42° პარალელი