არქეოლოგიური გათხრები სოფელ ცაცხვში

არქეოლოგიური აღმოჩენა ზუგდიდში. სოფელ ცაცხვში, სპეციალისტებმა არქიტექტურული ნაგებობების ნაშთებს მიაკვლიეს. აღმოჩენილია არტეფაქტები, რომლებიც ადრე ქრისტიანული ხანიდან მეცხრამეტე საუკუნის ჩათვლით პერიოდს ეკუთვნის. გათხრების დროს ასევე გამოვლენილია გვიანი ბრინჯაო – ადრე რკინის ხანის არქეოლოგიური ობიექტი, რომელიც სპეციალურ სამეცნიერო ლიტერატურაში „ცაიშის სამაროვნის“ სახელით არის ცნობილი.