#ახალიდღე „ხმაურით დაბინძურება“

ხმაური გარემოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი და სახიფათო დამაბინძურებელი კომპონენტია, თბილისი კი ამ კუთხით ერთ-ერთი გამორჩეული ქალაქი. ხმაური და მისი სავალალო შედეგები ეკოლოგიის რუბრიკაში.

ავტორები: ნინო იმნაიშვილი, გიორგი სიგუა.

ახალი დღე