რა არის მდგრადი იგივე ეკო მოდა და რა ღირებულება აქვს მოდის ამ მიმართულებას სწრაფი მოდის პირობებში. რა ალტერნატივებია მდგრადობის უზრუნველყოფისთვის, ნახეთ თინათინ კვინიკაძის მოსაზრება ანა აბაკელიას სიუჟეტში

დღის კოდი