ახალგაზრდა ქართველი მხატვრები გერმანიაში, კულტურულ-საგანმანათლებლო ფესტივალზე

ახალი დღე