აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინდექსი - პოლიტიკური შეფასებები