ადევნება, როგორც ძალადობა

როგორ იცავს კანონი ადამიანის ფსიქიკურ ხელშეუხებლობას, სიმშვიდეს და მყუდრო გარემოში ცხოვრების უფლებას საქართველოში?

ადამიანის მიმართ ადევნება უკვე ერთ წელზე მეტია დასჯადია.

დანაშაულის სტატისტიკა და მიმართვიანობის სიხშირე, – რა დროს მიმართავენ მოქალაქეები შესაბამის უწყებებს.

დატოვე კომენტარი