„გელათის XXI საუკუნე“ #გამომძიებელი #რეპორტიორი
  • სახელმწიფოს გამოცდა გელათში.
  • მე-12 საუკუნის ძეგლის უახლესი ისტორია: სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის გადაბარება კერძო კომპანიებისთვის – რომლებმაც თიხის ქვეყანაში მდგარი უძველესი ქართული ძეგლი თურქული თიხისგან დამზადებული კრამიტით გადახურეს… და შედეგად მივიღეთ – ჩამორეცხილი ფრესკები, დანესტილი კედლები, გამომარილებული ქვები.
  • ასეთია გელათი – მე-12 საუკუნის ძეგლი და საქართველოს დიდება 21-ე საუკუნეში
  • „გამომძიებელმა რეპორტიორმა“ მოიძია დოკუმენტები, რომლებიც გათქვამენ პიროვნული და სახელმწიფო უწყებების უპასუხისმგებლობის კვალს გელათის წინააღმდეგ.
  • ერთმანეთისთვის გადაბრალების ქრონიკები! დაგვიანებული აღიარებები! სავალალო შედეგები! ვინ ზღავს გელათის გამო?

გამომძიებელი რეპორტიორი

მასალა წარმოადგენს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკუთრებას.
მისი გავრცელება შეგიძლიათ მხოლოდ ამ ოფიციალური გვერდის გაზიარებით.
დაუშვებელია მასალის ჩამოტვირთვა და სხვაგან ატვირთვა,
ამ შემთხვევაში მაუწყებელი უფლებას იტოვებს მიმართოს შესაბამის ზომებს.