„საქართველოს ნაგავსაყრელები VS ევროპული მომავალი“
  • საქართველო – სტიქიური ნაგავსაყრელების ქვეყანა!
  • მოუვლელი და გადავსებული ოფიციალური ნაგავსაყრელები!
  • ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულებები!
  • არცერთი სანიტარული ნაგავსაყრელი! არცერთი სამშენებლო და სახიფათო ნარჩენების პოლიგონი!
  • სახელმწიფო უწყებები, მუნიციპალიტეტები ნაგვით დაბინძურებულ გარემოში აცხოვრებენ ქვეყანას!
  • ყველასგან უგულებელყოფილი ხიფათი ჩვენს სახლებთან, რომელიც კლავს ქვეყანას! „საქართველოს ნაგავსაყრელები VS ევროპული მომავალი“ – საქართველოს პირველ არხზე.

 

გამომძიებელი რეპორტიორი

მასალა წარმოადგენს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკუთრებას.
მისი გავრცელება შეგიძლიათ მხოლოდ ამ ოფიციალური გვერდის გაზიარებით.
დაუშვებელია მასალის ჩამოტვირთვა და სხვაგან ატვირთვა,
ამ შემთხვევაში მაუწყებელი უფლებას იტოვებს მიმართოს შესაბამის ზომებს.