42°პარალელი - პარტიული პოლიტიკის ფინანსები

უდავოა, რომ პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის მისაღებად ფინანსური რესურსები ესაჭიროებათ. თუმცა, მსოფლიო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ პარტიების დაფინანსების წყაროები შესაძლოა დემოკრატიისათვის საფრთხედაც კი იქცეს.

ვისი ფულით უნდა იწარმოებოდეს პოლიტიკა, პარტიათა დაფინანსების რეგულირების რა ტრადიციები არსებობს ევროპაში და რა შემთხვევაში შეგვიძლია ვისაუბროთ პარტიათა დაფინანსების სამართლიან და დემოკრატიულ მოდელზე.

42° პარალელი

 

დატოვე კომენტარი