42° პარალელი რატომ გაერთიანდა ევროპა?

1951 წელს ევროპაში ფოლადისა და ქვანახშირის გაერთიანებას ჩაეყარა საფუძველი. სწორედ ეს გაერთიანება იქცა ევროკავშირის შექმნისაკენ გადადგმულ პირველ ნაბიჯად. და მაინც, რატომ გაერთიანდა ევროპა, კონტინენტი, რომელიც მანამდე სულ გამუდმებულ ომებში იყო? რატომ არ შეიქმნა მსგავსი კავშირი პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ?

42° პარალელი