42° პარალელი ევროკავშირის გაფართოება

რა არის ევროკავშირის გაფართოების გეოპოლიტიკური კონტექსტი, ინტერვიუ შოთა თხელიძესთან

42° პარალელი