42° პარალელი ევროპელი ფერმერების პროტესტი

ევროპელი ფერმერების პროტესტი უკვე ერთ თვეზე მეტია გრძელდება. იგი ტალღისებრ სახეს ატარებს – დასავლეთიდან აღმოსავლეთ ევროპაში და პირიქით მოძრაობს.

რეზი ქოიავა ისაუბრებს ფერმერების მოთხოვნებზე

42° პარალელი