42° პარალელი - თანამედროვე პოლიტიკის კრიზისი

როგორ დაიკარგა თავდადება და იდეალებისადმი ერთგულება თანამედროვე პოლიტიკაში? რით იყო გამორჩეული მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ დროინდელი პოლიტიკური კლასი? რა მენტალური ტრანსფორმაცია განიცადა პოლიტიკურმა მმართველებმა და ინსტიტუტებმა თანამედროვე ეპოქაში? რაში მდგომარეობს დღევანდელი პოლიტიკის მორალური და ეთიკური კრიზისი? ამის შესახებ ბაქარ ბერეკაშვილი გიამბობთ.

42° პარალელი