42° პარალელი - ნატო-ს ვილნიუსის სამიტი და მისი შედეგები

42° პარალელი