42° პარალელი - მუსლიმთა საძმო

როდესაც ვსაუბრობთ ახლოაღმოსავლურ პოლიტიკაზე, საქმე გვაქვს ისეთ კომპლექსურ პროცესებთან, სადაც ხშირად რთულია რეგიონული ქვეყნების ინტერესებისა და პოზიციების გარკვევა სხვადასხვა პოლიტიკური პროცესების მიმართ. მათი ურთიერთმიმართების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი არის ისლამური იდეოლოგიური მოძრაობა “მუსლიმთა საძმო”, რომელიც რეგიონში არსებულ პოლიტიკური კონფლიქტების ფესვებს ნათლად ხსნის.

42° პარალელი

დატოვე კომენტარი