საგარეო ვაჭრობის შედეგები

ფართოვდება იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, სადაც საქართველოში წარმოებული პროდუქცია გადის.

ადგილობრივი ნაწარმის ექსპორტის მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით მკვეთრად გაზრდილია. მოთხოვნამ განსაკუთრებით მოიმატა პერუდან და ბულგარეთიდან, ასევე აშშ-დან. საქსტატის მონაცემების მიხედვით, გაუმჯობესებულია ზოგადად საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებელიც. თუმცა, გამოწვევად რჩება რუსულ ბაზარზე დამოკიდებულება და მკვეთრად გაზრდილი იმპორტიც.