150 000-ზე მეტ პენსიონერს სესხის პროცენტი შეუმცირდება