​სმენის დარღვევის მქონე მოზარდების მიზნები და ოცნებად დარჩენილი პროფესიები

ნინო ჭანიას სიუჟეტი.

ახალი დღე