მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა დეკემბრის დასაწყისში გაიმართება, კონკრეტულ თარიღს პრეზიდენტი დაასახელებს
მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა დეკემბრის დასაწყისში გაიმართება, კონკრეტულ თარიღს პრეზიდენტი დაასახელებს

მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის გამოქვეყნებიდან 20 დღის განმავლობაში უნდა გაიმართოს.

ახალარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომის პროცედურები რეგლამენტით არის განსაზღვრული, რომლის თანახმად, პარლამენტის პირველი სხდომის თარიღს საქართველოს პრეზიდენტი დანიშნავს.

პროცედურის მიხედვით, პარლამენტი მუშაობას შეუდგება, თუ ცესკო არჩეულად გამოაცხადებს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედის არჩევას. ახალარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომა კი შეიძლება გაიხსნას, თუ მას დაესწრება ახალარჩეული პარლამენტის სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.

რაც შეეხება ახალარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომის გახსნას, მას გახსნის საქართველოს პრეზიდენტი. სხდომას ასევე დაესწრება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე.

პირველი სხდომის გახსნის შემდეგ, პრეზიდენტი სიტყვას მისცემს ასაკით უხუცეს პარლამენტის წევრს, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის არჩევამდე სხდომას გაუძღვება.

მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა დეკემბრის დასაწყისში გაიმართება.

დატოვე კომენტარი