ეკატერინე ტიკარაძე - სოციალური დაცვის მდგრადი, სამართლიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალური კოდექსის შექმნაზე მუშაობს
ეკატერინე ტიკარაძე - სოციალური დაცვის მდგრადი, სამართლიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალური კოდექსის შექმნაზე მუშაობს

სოციალური დაცვის მდგრადი, სამართლიანი და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით, ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით, საქართველოს პარლამენტის, ევროკავშირისა და ევროპელი პარტნიორების მხარდაჭერით 2020 წელს დაიწყო მუშაობა „სოციალურ კოდექსის“ შემუშავებაზე, – ამის შესახებ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა, ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, რომელიც საქმიანობის ანგარიშს წარადგენს.

ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, სოციალური კოდექსი იქნება სოციალური დაცვის სისტემის მთავარი სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელიც ადამიანის სიცოცხლის ყველა ეტაპზე საჭიროებების შესაბამისი მხარდაჭერის საფუძველი გახდება.

მინისტრის განცხადებით, გაანალიზდება არსებული გამოწვევები და გამოიკვეთება სისტემაში არსებული ღიად დარჩენილი საკითხები. აღნიშნულის შემდეგ კი მომზადდება წინადადებები სოციალური დაცვის სისტემის გაუმჯობესებისა და განვითარების მიზნით, როგორც საკანონმდებლო დონეზე რეგულირების, ისე ინსტიტუციური მოწყობის კუთხით. ტიკარაძის თქმით, შედეგად ჩამოყალიბდება სოციალური დაცვის მდგრადი სისტემა, რომელიც მოიცავს მხარდაჭერის ღონისძიებებს ადამიანის სიცოცხლის ყველა ეტაპზე.​