16:40, 23.04.2020
16:35, 07.04.2020
კორონავირუსით გამოწვეულმა პანდემიამ დღის წესრიგში დააყენა მის მიერ გამოწვეული სოციალური და ეკონომიკური შედეგები, და შექმნა პოლიტიკური გამოწვევა, თუ როგორ, და სოციალური დაცვის რა მექანიზმებით უნდა უპასუხონ მთავრობებმა პანდემიით გამოწვეულ სოციალურ კრიზისს. მინიმალური ხელფასი ისტორიულად სოციალური დაცვის იმგვარ მექანიზმს წარმოადგენს, რომელმაც დაბალანაზღაურებადი მშრომელები და მათი ოჯახები სიღარიბისგან
>>>
10:22, 27.03.2020
ნანა ჩაჩუა ქალისა და კაცის თანასწორობის პრინციპი გენიალურად განმარტა შოთა რუსთაველმა. მისეული – „ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს, თუნდა ხვადია“ –  გენდერული  თანასწორობის გამომხატველ კლასიკურ აფორიზმს წარმოადგენს. თუმცა, ცხოვრებას გარკვეული კორექტივები მაინც შეაქვს ამ ერთი შეხედვით უდავო ჭეშმარიტებაში – დღეს ქალები ხშირად ხდებიან გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლნი. ის ფაქტი, რომ
>>>
17:49, 06.02.2020
გვანცა ნიკოლაიშვილი სწავლობდა თბილისის  სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტზე, ხოლო შემდეგ გერმანიაში, დესაუს არქიტექტურის ინსტიტუტში (DIA). მისი როგორც ქალაქმგეგმარებლის, არქიტექტორისა და მკვლევარის პროფესიული გამოცდილება 2007 წლიდან დღემდე აერთიანებს არაერთ პროექტს საქართველოში. ლევან ასაბაშვილმა დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის და დელფტის ტექნიკური უნივერსიტეტი
>>>
12:24, 21.05.2019
ირაკლი ჭედია – სლოვაკეთის მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დოქტორანტი   შესავალი სოციალიზმის პერიოდში ჩეხოსლოვაკეთში განათლება ოფიციალურად  რესპუბლიკების დაქვემდებარებაში შედიოდა, მაგრამ რეალურად ცენტრალიზირებული იყო და საბჭოთა კავშირის გავლენას განიცდიდა. დიდი ყურადღება ექცეოდა ზოგად განათლებას სკოლებში, პროფესიული განათლება არ იყო სტიგმატიზირებული და პოპულარული იყო ადრეულა
>>>
13:43, 06.05.2019
თენგიზ ვერულავა – მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ჯანდაცვის პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი   ადამიანური კაპიტალის ფორმირებაში მნიშვნელოვანია ინვესტიციები როგორც განათლებაში ასევე ჯანმრთელობაში. საქართველოში ბოლო 25 წლის პერიოდში გაიზარდა მოსალოდნელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ჯანდაცვის სახელმწიფო დანახარჯები, შემცირდა ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობა, რაც დადებითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკ
>>>
16:33, 23.04.2019
რუსუდან ჯავახაძე & ინგა ღვინერია – მედიცინის დოქტორები ნ. მახვილაძის სახ. შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების გონივრული მოხმარება ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების საფუძველს წარმოადგენს. გარემოს მავნე ფაქტორების უარყოფითი ზემოქმედების ეფექტების ყოველწლიური ზრდა, დღესდღეობით 1.4 მლნ ადამიანის დაღუპვის მიზეზად გვევლინება
>>>