13:43, 04.01.2021
14:25, 13.08.2020
  თენგიზ ვერულავა – მედიცინის დოქტორი, პროფესორი   რა არის ადამიანის უფლება? ადამიანის უფლება ნიშნავს რომ იგი იურიდიულად გარანტირებულია სამართლებრივი ნორმებით და იცავს ადამიანს ისეთი ქმედებებისაგან, რომლებიც არღვევენ მის თავისუფლებას და ღირსებას (1). ადამიანის უფლებები უნივერსალურია. საერთაშორისო საზოგადოება ადამიანის უფლებებს უნდა განიხილავდეს გლობალურად, სამართლიან და თანასწორ სა
>>>
12:00, 01.08.2020
ჟურნალი 42-ე პარალელი წარმოგიდგენთ პირველ აგვისტოს დიდი ფრანგი სოციოლოგისა და ინტელექტუალის, პიერ ბურდიეს (1930-2002) დაბადებიდან 90 წელი შესრულდა. ბურდიეს სოციალურმა აზროვნებამ, მისმა შეხედულებებმა და ინტელექტუალურმა შრომამ, ფასდაუდებელი წვლილი შეიტანა არა მხოლოდ სოციალური მეცნიერებების დიად განვითარებაში, არამედ ჩვენი სოციალური სამყაროს სიღრმისეულ ახსნასა და შესწავლაში. მან დაგვიტოვა მდიდარი ინტ
>>>
16:40, 23.04.2020
თენგიზ ვერულავა მედიცინის დოქტორი, პროფესორი         მთელ მსოფლიოში გლობალური პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია მოიცავს დაახლოებით ერთსა და იმავე ზომების მიღებას: სახელმწიფოები ხურავენ საზღვრებს, უნივერსიტეტებსა და სკოლებს, აუქმებენ ყველა საზოგადოებრივ ღონისძიებას და აწესებენ მეტ-ნაკლებად მკაცრ კარანტინს ან სხვა შეზღუდვებს. ამის მიუხედავად, კორონავირუსული ინფექციის წინააღმ
>>>
16:35, 07.04.2020
კორონავირუსით გამოწვეულმა პანდემიამ დღის წესრიგში დააყენა მის მიერ გამოწვეული სოციალური და ეკონომიკური შედეგები, და შექმნა პოლიტიკური გამოწვევა, თუ როგორ, და სოციალური დაცვის რა მექანიზმებით უნდა უპასუხონ მთავრობებმა პანდემიით გამოწვეულ სოციალურ კრიზისს. მინიმალური ხელფასი ისტორიულად სოციალური დაცვის იმგვარ მექანიზმს წარმოადგენს, რომელმაც დაბალანაზღაურებადი მშრომელები და მათი ოჯახები სიღარიბისგან
>>>
10:22, 27.03.2020
ნანა ჩაჩუა ქალისა და კაცის თანასწორობის პრინციპი გენიალურად განმარტა შოთა რუსთაველმა. მისეული – „ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს, თუნდა ხვადია“ –  გენდერული  თანასწორობის გამომხატველ კლასიკურ აფორიზმს წარმოადგენს. თუმცა, ცხოვრებას გარკვეული კორექტივები მაინც შეაქვს ამ ერთი შეხედვით უდავო ჭეშმარიტებაში – დღეს ქალები ხშირად ხდებიან გენდერული ნიშნით ძალადობის მსხვერპლნი. ის ფაქტი, რომ
>>>
17:49, 06.02.2020
გვანცა ნიკოლაიშვილი სწავლობდა თბილისის  სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტზე, ხოლო შემდეგ გერმანიაში, დესაუს არქიტექტურის ინსტიტუტში (DIA). მისი როგორც ქალაქმგეგმარებლის, არქიტექტორისა და მკვლევარის პროფესიული გამოცდილება 2007 წლიდან დღემდე აერთიანებს არაერთ პროექტს საქართველოში. ლევან ასაბაშვილმა დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის და დელფტის ტექნიკური უნივერსიტეტი
>>>
12:24, 21.05.2019
ირაკლი ჭედია – სლოვაკეთის მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დოქტორანტი   შესავალი სოციალიზმის პერიოდში ჩეხოსლოვაკეთში განათლება ოფიციალურად  რესპუბლიკების დაქვემდებარებაში შედიოდა, მაგრამ რეალურად ცენტრალიზირებული იყო და საბჭოთა კავშირის გავლენას განიცდიდა. დიდი ყურადღება ექცეოდა ზოგად განათლებას სკოლებში, პროფესიული განათლება არ იყო სტიგმატიზირებული და პოპულარული იყო ადრეულა
>>>
13:43, 06.05.2019
თენგიზ ვერულავა – მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ჯანდაცვის პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი   ადამიანური კაპიტალის ფორმირებაში მნიშვნელოვანია ინვესტიციები როგორც განათლებაში ასევე ჯანმრთელობაში. საქართველოში ბოლო 25 წლის პერიოდში გაიზარდა მოსალოდნელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ჯანდაცვის სახელმწიფო დანახარჯები, შემცირდა ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობა, რაც დადებითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკ
>>>
16:33, 23.04.2019
რუსუდან ჯავახაძე & ინგა ღვინერია – მედიცინის დოქტორები ნ. მახვილაძის სახ. შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების გონივრული მოხმარება ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების საფუძველს წარმოადგენს. გარემოს მავნე ფაქტორების უარყოფითი ზემოქმედების ეფექტების ყოველწლიური ზრდა, დღესდღეობით 1.4 მლნ ადამიანის დაღუპვის მიზეზად გვევლინება
>>>
12:27, 11.04.2019
რევაზ კარანაძე – კასელის უნივერსიტეტის პოლიტეკონომიის მაგისტრანტი   გამართული ჯანდაცვის სისტემა და მოქალაქეების უზრუნველყოფა ჯანდაცვის ხარისხიანი მომსახურებით წარმოადგენს მოსახლეობის კეთილდღეობისა და განვითარებისთვის აუცილებელ წინაპირობას. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ხარისხიანი ჯანდაცვის სისტემის შექმნა ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად რჩება. დისკურსული ანალიზის მეთოდის გამოყნებით, მ
>>>
18:21, 18.03.2019
თენგიზ ვერულავა თენგიზ ვერულავა – მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ჯანდაცვის პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი   ჯანდაცვის სისტემის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია მოსახლეობის დაცვა ჯანდაცვის დანახარჯებით გამოწვეული ფინანსური რისკებისაგან, ანუ ქვეყანაში უნდა იყოს ისეთი ჯანდაცვის სისტემა, რომ საჭირო სამედიცინო მომსახურების მოსალოდნელმა ხარჯებმა არ განაპირობონ ინდივიდების ან მათი ოჯახების გაღატაკებ
>>>
14:15, 09.02.2019
  ფოტო: მარიკა კანდელაკის ილუსტრაცია (თავდაპირველად ილუსტრაცია გაკეთდა ნიუ იორკის ქალთა საერთაშორისო გაფიცვისათვის, ავტორმა ის შემდეგ ქართულად თარგმნა სოლიდარობის ქსელისთვის)   საქართველო იმ ქვეყანათა რიგს მიეკუთვნება, რომლებიც ბოლო სამი ათწლეულია ე.წ. გარდამავალ, ანუ ტრანზიციის პერიოდში იმყოფებიან. ტრანზიციის პერიოდის ანალიზი ძირითადად გაჯერებულია ე.წ. დემოკრატიული პროცესების ანალიზით,
>>>
16:38, 23.01.2019
“კაცობრიობის აღნუსხულ ისტორიაში, არასოდეს ყოფილა დრო, როდესაც ადამიანების თუ მათი ოჯახებისთვის მიეცათ ნება, რომ გაჭირვებაში ჩავარდნილიყვნენ და ეშიმშილათ იმ შემთხვევების გარდა, თუ მთლიან საზოგადოებას არ უჭირდა. პრიმიტიულ საზოგადოებებშიც კი, მოსავლის ჩავარდნას შესაძლოა გამოეწვია საკვების ნაკლებობა, მაგრამ იმ შემთხვევებში, როდესაც საზოგადოების სხვა წევრები უზრუნველყოფილნი იყვნენ, ცალკეული ოჯახები არა
>>>
18:14, 11.10.2018
საქართველოში, ბოლო გამოკითხვებით, მოსახლეობის თითქმის 60% თავს დასაქმებულად არ თვლის. დასაქმებაში აქ იგულისხმება სრული ან ნახევარი განაკვეთის, ოფიციალური ან არაოფიციალური თანამშრომელი, ან თვითდასაქმებული, რომლის საქმიანობასაც მოაქვს შემოსავალი. ამ მასიური უმუშევრობის აღმნიშვნელი მონაცემის ფონზე, ჩვენს ყოველდღიურობაში, ჩვენს ირგვლივ, ქალაქებსა თუ სოფლებში დასაქმებული ადამიანები, ერთი შეხედვით პრივი
>>>
15:22, 22.08.2018
ლელა ჩახაია ლელა ჩახაია – ევროპის უნივერსიტეტის ინსტიტუტის (EUI) დოქტორი პოლიტიკურ მეცნიერებებში. იგი მუშაობს პოსტსაბჭოთა ტრანზიციის პერიოდში განათლების უთანასწორობისა და სოციალური სტრატიფიკაციის საკითხებზე.   საქართველოში ძალიან ბევრი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ უნივერსიტეტში ახლა ყველა აბარებს, რომ ამდენი უმაღლესდამთავრებული ასეთ პატარა ქვეყანას არ სჭირდება და რომ ამდენი უ
>>>
12:31, 15.08.2018
“მივცეთ ბავშვებს თანაბარი შანსები” – “Giving Kids a fair Chance” –  ეს ფრაზა, ამ შემთხვევაში, ამერიკელ ეკონომისტ, ნობელის პრემიის ლაურეატ – ჯეიმს ჰეკმანს ეკუთვნის. ამ ფრაზით მან 2013 წელს, საკუთარი ავტორობით გამოცემული წიგნი დაასათაურა. ნაშრომში გამოქვეყნებული მასალები ამერიკულ საზოგადოებაზე განხორციელებულ  დაკვირვებებს ეყრდნობა, რითაც ავტორი მეცნიერულად ა
>>>
15:09, 23.07.2018
ესაუბრა მაია რაზმაძე ბერლინი, 20 ივნისი   კლაუს ოფე პროფ. დოქტ. კლაუს ოფე არის ბერლინის Hertie School of Governance-ის ემერიტუს პროფესორი პოლიტიკურ სოციოლოგიაში. სხვადასხვა დროს, იგი იყო ბილეფელდის, ბრემენისა და ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტების პროფესორი პოლიტიკური მეცნიერებისა და პოლიტიკური სოციოლოგიის მიმართულებით. გადრა ამისა, კლაუს ოფე მოღვაწეობდა სტენფორდის, ჰარვარდის, კალიფორნია ბერკ
>>>
17:46, 14.06.2018
ბოლო წლებში, პოლიტიკურ შკალაზე, ჯანდაცვის სექტორის შესახებ დისკუსიები სულ უფრო და უფრო მარცხნივ ინაცვლებს და უნივერსალური ჯანდაცვის გლობალური მასშტაბით დამკვიდრებაზე საუბარი კიდევ უფრო აქტუალური ხდება: გამოცემა “ეკონომისტიც” კი, რომელიც როგორც წესი, საჯარო პოლიტიკების ადვოკატირებისას ეკონომიკური რაციონალისა და ლოგიკის უპირატესობით ხელმძღვანელობს ხოლმე, მხარს უჭერს უნივერსალური საბაზისო ჯანდაცვის
>>>
17:53, 11.06.2018
საქართველოში მიმდინარე საპენსიო რეფორმამ სადისკუსიო სივრცეში შემოიტანა საკითხები საპენსიო რეფორმის, მოსახლეობის დემოგრაფიული გამოწვევების, შრომის ბაზრისა და სოციალური უსაფრთხოების სისტემის მომავლის შესახებ. მთავრობის მიერ შემოთავაზებული საპენსიო რეფორმის არგუმენტირებისას, რომელიც პენსიის პრივატიზაციას გულისხმობს, ხშირად გვესმის არგუმენტები, რომელიც კერძო საპენსიო სისტემების არგუმენტირებას ევროპის
>>>
14:18, 04.05.2018
პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში, სახელმწიფო სოციალიზმის შემდგომ განვითარებული პოლიტიკური ეკონომიკის სისტემების განხილვა, აკადემიურ სივრცეში როგორც წესი, ძირითადად დასავლური პერსპექტივიდან ხდებოდა ხოლმე: ეს ახალი კაპიტალისტური სისტემები აღიქმებოდნენ როგორც დასავლური ტიპის კაპიტალიზმების “იდეალური ტიპების” გარკვეულწილად ჰიბრიდული ვარიანტები, რომლებიც დასავლური ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკის გარკვეულ დამახი
>>>