ჩვენ შესახებ

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკური ჟურნალი „პოლიტეა“

„პოლიტეა“ არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ელექტრონული ჟურნალი, რომელიც ხელს უწყობს კვალიფიციურ საზოგადოებრივ დისკუსიას და ცდილობს ასახოს საზოგადოების თითოეული ფენის წარმოდგენები და მოსაზრებები. „პოლიტეა“ ახალისებს სიღრმისეულ საზოგადოებრივ მსჯელობას და დებატებს და ამის მეშვეობით ცდილობს გაზარდოს ხალხის ცნობიერება პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური საკითხების მიმართ. „პოლიტეა“ აძლევს საშუალებას მეცნიერებს, საჯარო ინტელექტუალებს და ახალგაზრდა მკვლევარებს არგუმენტირებულად გამოთქვან საკუთარი აზრი წერილობითი ფორმით. „პოლიტეა“ ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალიტიკური სამსახურის ბაზაზე და სარედაქციო საქმიანობა ხორციელდება ამ სამსახურის მიერ. ჟურნალში წარმოდგენილი იქნება, როგორც ქართველი ასევე უცხოელი ავტორების სტატიები. ქართველ ავტორთა ზოგიერთი სტატია შეიძლება ითარგმნოს ინგლისურ ენაზეც.

გარდა ამისა, ჟურნალი „პოლიტეა“, ორგანიზებას გაუწევს საჯარო ლექციებს და დებატებს, რომელიც მიეძღვნება ჟურნალში დაბეჭდილ სტატიებს. ჟურნალში ასევე წარმოდგენილი იქნება ელექტრონული და ვიდეო ინტერვიუები ცნობილ მეცნიერებთან, ინტელექტუალებთან და პოლიტიკურ მოღვაწეებთან.