უკრაინის აღდგენის კონფერენცია - პრემიერ-მინისტრის კომენტარი