თხილის წარმოების სახელმწიფო პროგრამა

თხილის წარმოების სახელმწიფო პროგრამა გრძელდება.

ბენეფიციარებს შეღავათიანი პირობებით და სპეციალური ვაუჩერებით სარგებლობა წელსაც შეეძლებათ. აგრო-ბარათებზე დარიცხული თანხები მოსავლის მოვლა-პატრონობისთვის საჭირო საშუალებების შესაძენად არის გათვალისწინებული. ერთ ჰექტარზე 500-ლარიანი ბარათებია გამოყოფილი. წელს პროგრამაში 40 000-ზე მეტი თხილის მწარმოებელი ფერმერია ჩართული.