თბილისის კულტურული მემკვიდრეობა

თბილისში საუკუნეზე მეტი ხნის წინ აგებული სახლები, რომელთა დიდი ნაწილიც უმძიმეს, ავარიულ მდგომარეობაშია.

ქალაქის კულტურული მემკვიდრეობა, რომლის 90 პროცენტი საცხოვრებელი სახლებია, დანგრევის საფრთხის წინაშეა.

რას აკეთებს და რას ვერ აკეთებს დედაქალაქის მთავრობა ძველი თბილისისა და იქ მცხოვრები მოსახლეობის დასახმარებლად.