თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება

ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით, სამინისტრო უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სამხედროებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის სწავლის საფასურის 50%-იან თანადაფინანსებას უზრუნველყოფს.  გარდა ამისა, მაღალი აკადემიური მოსწრებისთვის მათ სემესტრულად „მინისტრის სტიპენდია“ დაენიშნებათ.

ახალი პროექტი დღეს საზოგადოებას საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა წარუდგინა – ლიკა ალელიშვილი დეტალებით.