სოფლების საბჭოთა სახელები

კიროვკა, ფილიპოვკა, ულიანოვკა, ოქტომბერი, ბუდიონოვკა და სტალინის უბანი, – დასახლებები საქართველოში, რომლებსაც დღემდე საბჭოთა სახელწოდებები აქვთ.

რატომ შემორჩა საქართველოს სოფლებს საბჭოთა სახელები, მაშინ როდესაც ამას საქართველოს კანონმდებლობაც უნდა არეგულირებდეს,- თემის დეტალები „ახალ კვირაში“.

ახალი კვირა