დრო და „ცის მზომელები“

როგორ განსაზღვრავდნენ დროს მაშინ, როდესაც საათი ჯერ კიდევ არ არსებობდა.

ახალი კვირა