ყველის ბანკი

ბანკი, სადაც ოქროს ნაცვლად საცავებში ყველს ინახავენ, პროდუქციის მთლიანი ღირებულება კი 230 მილიონ ევროს აჭარბებს.

პარმასა და რეჯიო ემილიას პროვინციები, სადაც „ყველის მეფეს“  – პარმიჯანო რეჯიანოს, იგივე პარმეზანს ამზადებენ.

ახალი კვირა