სოციალური მუშაობა და ბავშვთა ზრუნვა

სტუმრები: მერი მაღლაფერიძე, სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს დირექტორი;

თეონა კუჭავა, გაერო-ს ბავშვთა ფონდის ბავშვთა დაცვის პროგრამების ხელმძღვანელი.

ახალი დღე