შეღავათები ფერმერებისვის და მეწარმეებისთვის

„კოვიდ-19“-ის პანდემიის თანმდევი ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ფერმერები ახალი შეღავათებით ისარგებლებენ.

აგროკრედიტის პროგრამა ფართოვდება, შესაბამისად იზრდება იმ წარმოებების ჩამონათვალი, რომლებსაც ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდაში სახელმწიფო დაეხმარება. იგულისხმება საგარანტიო მექანიზმების ამოქმედება სესხის აღების დროს, ასევე სესხის პროცენტის სუბსიდირება.