საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - 8 ოქტომბერი, 2021

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის 8 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი.